close menu
  • 模数转换器

Teledyne e2v 20多年来一直专注于数据转换器技术的创新,并推出了一系列每秒千兆采样(Gsps)的模数转换器,其特点如下:

  • 低至5ns的延迟(LVDS接口)
  • 多达4个微波频率通道
  • 微波频率的低噪声和高性能
  • 保证长期供货
  • 最高支持宇航环境质量认证(耐辐射、寿命测试)

Teledyne e2v的数据转换器采用了最先进的技术,使客户可通过免许可证的标准或定制的解决方案,大大简化设计。

模数转换器


器件型号 状态 数据手册 宇航级 分辨率 速度 通道 封装
EV10AS940 开发中 10-位 12.8 GSps 1 FCBGA350
EV12AQ600/EV12AQ605 出货中 12-位 6.4 GSps 1 CBGA323
(HiTCE)
3.2 GSps 2
1.6 GSps 4
EV12AD550B 出货中 12-位 1.6 GSps 2 CCGA323
EV12AS350B 出货中 12-位 5.4GSps 1 EBGA380
EV12AS200A 出货中 12-位 1.5 GSps 1 FPBGA196
EV12AS200 被A版本替代 12-位 1.5 GSps 1 FPBGA196
AT84AS001 停产(2017年6月) 12-位 500 MHz 1 EBGA192
EV10AQ190A 出货中 10-位 1.25 GSps
2.5 GSps
5 GSps
4 EBGA380
EV10AS180A 出货中 10-位 1.5 GSps 1 CICGA255
EV10AS152A 出货中 10-位 3 GSps 1 EBGA317
EV10AS150B 出货中 10-位 2.6 GSps 1 EBGA317
EV10AS150A 出货中 10-位 2.5 GSps 1 EBGA317
AT84AS008 停产(2006年9月) 10-位 2.2 GSps 1 CBGA 152 / CI-CGA 152
AT84AS004 停产(2006年9月) 10-位 2 GSps 1 EBGA317
AT84AS003 停产(2006年9月27日) 10-位 1.5 GSps 1 EBGA317
TS83102G0 停产(2006年6月) 10-位 2 GSps 1 CBGA 152
TS83102G0BMGS 停产(2006年6月) 10-位 2 GSps 1 CI-CGA 152
EV8AQ160 停产(最后购买日期:2021年6月10日) 8-位 1.25 GSps
2.5 GSps
5 GSps
4 EBGA380
EV8AQ165 停产(最后购买日期:2021年6月10日) 8-位 1.25 GSps
2.5 GSps
5 GSps
4 EBGA380
AT84AD004B 停产(2013年12月) 8-位 500 MHz
1 GSps
2 LQFP144
AT84AD001C 停产(2017年6月) 8-位 1 GSps
2 GSps
2 LQFP144
AT84AD001B 停产(2010年7月26日) 8-位 1 GSps
2 GSps
2 LQFP144
TS8388B 停产(2005年12月) 8-位 1 GSps 1 CQFP68 / CBGA68

DMUX


器件型号 分辨率 速度 通道 封装 数据手册 状态
AT84CS001 10-位 2.2 GSPS 2 EBGA240 RoHS 停产(2010年7月31日)
EV10CS140 10-位 3 GSPS 1 EBGA240 RoHS 停产
TS81102G0 8/10-位 1.5 GSPS 1 TBGA240 停产(6月17日)
TS81102G0FS 8/10-位 2 GSPS 1 TBGA240 / CQFP196 停产(2006年12月)
TS86101G2 10-位 1.2 GSPS 1 CBGA255 / CICGA255 停产(2006年12月)

联系我们

请填写以下信息,立即获取业务帮助。

Consent(Required)